Tietoturvaohje PVMoodleen kirjautuvalle

”Tiedon käsittelijä vastaa siitä, että henkilökohtainen tiedon käsittely tapahtuu oikein…” (Puolustusvoimien tietoturvallisuusohje HM738, Liite 1: Salassa pidettävien tietoaineistojen tietoturvaohje, s. 14)

Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristö PVMoodle on auditoitu suojaustasolle IV (STIV): KÄYTTÖ RAJOITETTU. Auditointi tarkoittaa sitä, että PVMoodlessa on mahdollista käsitellä STIV-tason materiaalia.

STIV-materiaalin käsittelyssä on huomioitava, että PVMoodlen lisäksi on käytössä oltava niin ikään vähintään STIV-tasolle auditoitu laitteisto, jolla materiaalia käsitellään. Näin ollen STIV-materiaalin käyttö PVMoodlessa on käytännössä mahdollista vain TUVE-työasemalla ja MPKK:n henkilöstölle ja opiskelijoille jakamalla FUNET-työasemalla.

Ns. kotikoneella (mm. älypuhelin) PVMoodlen sisältämän STIV-materiaalin käsittely on yksiselitteisesti kielletty. Tästä johtuen esimerkiksi reserviläisillä ei saa olla pääsyä PVMoodlen työtiloihin, joissa käsitellään STIV-materiaalia.

Lisätietoa Puolustusvoimien tietoturvallisuusohjeesta HM738 ja MPKK:n käskystä STIV-tietojen käsittely FUNET-vaihtokovalevyllä AL8245.